เกี่ยวกับองค์การอนามัยโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกี่ยวกับองค์การอนามัยโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หนึ่งในหกภูมิภาคของ WHO WHO South-East Asia มีประชากรมากกว่าหนึ่งในสี่ของประชากรโลก WHO มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นสำหรับประชากรเกือบสองพันล้านคนในภูมิภาค WHO กำลังทำงานร่วมกับ 11 ประเทศสมาชิกเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านระบาดวิทยาและประชากรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ้นใหม่ เนื่องด้วยภูมิภาคที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยธรรมชาติ การระบาดของโรค และความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในลำดับความสำคัญหลักขององค์การอนามัยโลกคือการเสริมสร้างการจัดการความเสี่ยงฉุกเฉินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมการประกันสุขภาพถ้วนหน้า – สุขภาพสำหรับทุกคน – และการสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก ภูมิภาคนี้มีโครงการสำคัญแปดโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสามพันล้านทั่วโลกของ WHO และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ไทยอนุมัติวัคซีนโควิด-19 โดสที่ 3 ให้บุคลากรสาธารณสุข
การแต่งหน้าของคุณทำให้คุณเป็นมะเร็งได้จริงหรือ?
เหตุผลใหม่ในการเพลิดเพลินกับช็อกโกแลต

หนึ่งในหกภูมิภาคของ WHO WHO South-East Asia มีประชากรมากกว่าหนึ่งในสี่ของประชากรโลก

WHO มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นสำหรับประชากรเกือบสองพันล้านคนในภูมิภาค WHO กำลังทำงานร่วมกับ 11 ประเทศสมาชิกเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านระบาดวิทยาและประชากรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกิดขึ้นใหม่

เนื่องด้วยภูมิภาคที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยธรรมชาติ การระบาดของโรค และความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนึ่งในลำดับความสำคัญหลักขององค์การอนามัยโลกคือการเสริมสร้างการจัดการความเสี่ยงฉุกเฉินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การส่งเสริมการประกันสุขภาพถ้วนหน้า – สุขภาพสำหรับทุกคน – และการสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก

ภูมิภาคนี้มีโครงการสำคัญแปดโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสามพันล้านทั่วโลกของ WHO และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

COMMENTS

WORDPRESS: 0